اعضای انجمن

حوزه ریاست انجمن ورزش های هوایی کشور:

رئیس انجمن ورزش های هوایی : سردار علی مویدی

نایب رئیس انجمن ورزشهای هوایی : سردار ابراهیم کریمی

دبیر انجمن ورزشهای هوایی : آقای حمید سراجان

نایب رئیس بانوان : خانم زارع دل آور


اعضای هیات رئیسه انجمن ورزش های هوایی :

۱- آقای حمید هاشمی

۲- آقای بختیاری نژاد

۳- آقای کرمی

۴- آقای کیومرث سلگی

۵- آقای فرهاد نیکوخصال

۶- آقای میرزائی

۷ – آقای حق شناس

۸- آقای باقری


مسئولین ستادی انجمن ورزش های هوایی کشور:

مسئول کمیته امور استان ها :

آقای محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶

مسئول کمیته امور باشگاه ها :

آقای بهادر بزرگ – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۳۶۰۳۳

مسئول کمیته آموزش و پژوهش :

آقای رسول نورائی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۶۷۲۷۳۳

مسئول کمیته مربیان :

آقای مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴

مسئول کمیته مسابقات:

آقای اسد سهرابی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۷۵۹۸۴

مسئول کمیته داوران :

آقای سیدمحمد سیدکنعانی – شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶

 مسئول کمیته حقوقی :

آقای مجید بختیاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۵۸۶۰۷۱

مسئول مرکز روابط عمومی ، تشریفات و امور بین الملل :

آقای آریان علاقبند – شماره تماس : ۰۹۰۳۰۰۹۷۰۰۰

مسئول کارگروه بررسی و پیشگیری از سوانح و حوادث:

آقای سامان مردانی – شماره تماس : ۰۹۱۳۴۰۸۸۰۴۶

مسئول کارگروه چتربازی : 

آقای خشایار تشکری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۷۶۸۵۶

مسئول کارگروه کوهنوردی و پرواز :

آقای داوود بیات – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۶۰۴۸۲

مسئول کارگروه کایت :

سهراب صمدی علمداری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۴۰۹۲۵۷

مسئول کارگروه وسایل پروازی موتوردار :

آقای علی رجبی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۰۲۸۹۸

مسئول کارگروه وسایل پروازی بدون موتور :

آقای سیدمرتضی علوی – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۹۵۹۱۴۹

مسئول امور اداری :

خانم زارع دل آور

مسئول صدور گواهینامه  :

خانم جوادی کیا

امور پشتیبانی :

آقای سامان اسفندیاری – شماره تماس :  ۰۹۳۹۸۳۹۸۲۴۷

 


مسئولین کمیته استان ها

استان آذربایجان شرقی – مسئول کمیته : آقای رحیم پور – شماره تماس : ۰۹۲۳۱۳۱۷۶۴۲

استان آذربایجان غربی – مسئول کمیته : آقای پورمحمدرضا – شماره تماس : ۹۱۴۴۴۵۷۳۳۹

استان ایلام – مسئول کمیته : آقای یاسمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۱۳۵۰۶

استان البرز – مسئول کمیته : آقای بزرگ – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۳۶۰۳۳

استان اصفهان – مسئول کمیته : آقای مردانی – شماره تماس : ۰۹۱۳۴۰۸۸۰۴۶

استان اردبیل – مسئول کمیته : آقای محمدزاده- شماره تماس : ۰۹۱۴۱۵۰۸۳۴۷

استان بوشهر – مسئول کمیته : آقای قائمی – شماره تماس : ۰۹۱۳۱۷۸۹۱۳۳

استان تهران – مسئول کمیته : آقای قربانی – شماره تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۶۱۰۲

استان چهارمحال بختیاری – مسئول کمیته : آقای ملکی – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۵۴۷۳۹۸

استان خوزستان – مسئول کمیته : آقای طلاوری – شماره تماس : ۰۹۱۶۳۰۰۸۷۲۸

استان خراسان شمالی – مسئول کمیته : آقای ریحانی- شماره تماس : ۰۹۱۷۷۶۸۲۴۵۶

استان خراسان رضوی – مسئول کمیته : آقای فیضی- شماره تماس : ۰۹۱۵۵۱۸۱۹۵۲

استان خراسان جنوبی – سرپرست کمیته : آقای هادی نیا – شماره تماس : ۰۹۳۶۵۶۱۳۰۷۰

استان زنجان – مسئول کمیته : آقای شاه مرادی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۱۷۲۸۰

استان سمنان – مسئول کمیته : آقای صفائیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۱۷۳۳۱

استان سیستان و بلوچستان

استان فارس – مسئول کمیته : آقای پدرام – شماره تماس : ۰۹۱۷۳۱۴۱۲۲۹

استان قزوین – مسئول کمیته : آقای هاشمیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۲۹۰۴۹

استان قم 

استان کردستان – مسئول کمیته : آقای علاقبند – شماره تماس : ۰۹۱۸۴۶۷۴۲۶۱

استان کرمان – مسئول کمیته : آقای کمالی – شماره تماس : ۰۹۱۳۱۹۸۶۴۰۰

استان کرمانشاه – مسئول کمیته : آقای نقدی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۹۷۸۹۶۱

استان کهکیلویه و بویراحمد – مسئول کمیته : آقای برزگر – شماره تماس : ۰۹۲۱۷۳۷۹۰۱۴

استان گلستان – مسئول کمیته : آقای مکاری – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۱۷۲۰۲

استان گیلان – مسئول کمیته :  آقای جانعلی پور : شماره تماس : ۰۹۱۱۷۲۱۸۸۱۹

استان لرستان – مسئول کمیته : آقای زادخوش – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۰۹۴۹

استان مرکزی – مسئول کمیته : آقای پری دری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸

استان مازندران –مسئول کمیته : آقای بتیار – شماره تماس : ۰۹۳۳۷۵۴۱۶۴۴

استان همدان- مسئول کمیته : آقای نیازپور – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۵۳

استان هرمزگان – مسئول کمیته : آقای رنجبر – شماره تماس :۰۹۰۱۳۷۵۱۴۰۷

استان یزد – مسئول کمیته : آقای گرجی – شماره تماس : ۰۹۱۳۳۵۱۷۸۹۶

منطقه آزاد قشم – مسئول کمیته : آقای الوندی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۳۳۴۷۶۹

منطقه آزاد کیش

دکمه بازگشت به بالا