مربیان فعال سقوط آزاد

اسامی مربیان چتربازی و سقوط آزاد انجمن ورزش های هوایی

حسن باقری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۶۹۷۱۷

خشایار تشکری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۷۶۸۵۶

 غلامرضا ادهمی – شماره تماس : ۰۹۳۳۲۱۶۶۷۶۷

احمدرضا صفائی نژاد – شماره تماس: ۰۹۱۰۴۱۶۹۲۰۹

احمد حسنوند – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۶۹۷۷۰

سید اکبر سید فتاحی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۰۵۵۲۱

سلمان جمشیدی – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۷۱۶۳۷۷

احمد براتی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۹۳۹۹۸

مسعود مجدم شماره تماس : ۰۹۱۶۳۳۵۸۶۰۰

دکمه بازگشت به بالا