مربیان مجاز استان خراسان رضوی

مربیان پاراگلایدر درجه ۳:

مهدی فیضی – شماره تماس : ۰۹۱۵۵۱۸۱۹۵۲


مهدی جمال وطن – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۱۱۸۰۹۵


مهدی شاملو – شماره تماس : ۰۹۱۵۵۲۰۸۱۱۰


محمدامیر رجب زاده مروی – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۱۳۴۶۲۸


مهدی صادقی – شماره تماس  : ۰۹۱۵۶۱۹۳۷۰۰


سیدمحمد حسینی – شماره تماس : ۰۹۳۵۵۵۹۹۰۱۶


سیدمحمد سجادی خادر – شماره تماس : ۰۹۱۵۳۱۲۱۵۶۶


محمدامین ملک زاده – شماره تماس : ۰۹۱۵۵۱۲۸۵۵۱


مرضیه یزدانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۸۲۹۷۸۲۸


فهیمه بیات ترک – شماره تماس : ۰۹۱۵۲۴۶۴۷۴۵

دکمه بازگشت به بالا