مربیان مجاز استان مرکزی

مربیان پاراگلایدر درجه ۳:

حمیدرضا پری دری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸


آرش قاسمی – شماره تماس : ۰۹۱۳۰۳۹۱۳۱۳


رضا سلمانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۸۷۶۷۴


حمید کتاوند – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۸۲۱۳۸۱


غلامرضا بیات – شماره تماس : ۰۹۱۸۶۳۰۶۰۸۲


احسان داودآبادی فراهانی – شماره تماس : ۰۹۱۸۹۶۱۹۸۳۳


محمد رستمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۱۶۶۳۴۱۱

دکمه بازگشت به بالا