اسامی داوران انجمن ورزش های هوایی

اسامی داوران پاراگلایدینگ درجه ۳ – رشته فرود دقت

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱  سید محمد سید کنعانی ۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶
۲  محمد رازقی ۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱
۳  مائده مقیمی ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳
۴ حمید سراجان ۰۹۱۲۱۰۱۰۷۸۹
۵ محمد خورسند ۰۹۱۲۱۳۸۴۴۷۵
۶  وحید نظری نسب ۰۹۱۲۱۹۰۸۵۱۸
۷ بابک حسینی ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹
۸  رضا اباذری ۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹
۹  محمد مهدی فرخنده کلام ۰۹۱۹۳۳۸۱۰۳۷
۱۰  مهدی فیضی ۰۹۱۵۵۱۸۱۹۵۲
۱۱  سید علیرضا عمیدی ۰۹۱۲۱۴۳۲۱۹۶
۱۲  حامد قلمی ۰۹۱۴۴۵۴۸۲۹۵
۱۳  ناصر ابراهیمی ۰۹۱۸۳۷۱۴۳۰۰
۱۴  روح اله اسدی خانوکی ۰۹۱۳۹۳۸۵۴۱۸
۱۵  حمیدرضا پری دری ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸
۱۶  مهدی جمالوطن ۰۹۱۵۱۱۱۸۰۹۵
۱۷  یوسف باقرزاده فرهمند ۰۹۱۴۴۱۶۴۴۷۸
۱۸  بهنام صبحی ۰۹۱۲۲۹۰۸۱۴۶
۱۹  فرزاد یزدانی ۰۹۳۸۳۴۱۲۹۹۲
۲۰  سعید حسینی ۰۹۱۲۴۸۶۶۶۵۲
۲۱  حمیدرضا قهوه چی ۰۹۱۲۲۶۰۵۲۳۳
۲۲  آرش پیام یار ۰۹۱۲۰۷۲۴۲۳۶
۲۳  محمود شیرازی نیا ۰۹۲۱۳۵۷۰۰۳۸
۲۴  سعید شوشتری ۰۹۱۳۱۷۱۱۱۲۷
۲۵  بهروز کشمیری ۰۹۱۲۸۱۷۴۵۴۳
۲۳ مرتضی قربانی ۰۹۱۹۴۲۶۶۱۰۲
۲۶ محمدحسین پناهی نژاد ۰۹۱۷۷۱۰۹۰۷۷
۲۷ محسن موسس ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶
۲۸ بهادر بزرگ ۰۹۱۲۲۸۳۶۰۳۳
۲۹ مسعود محمدی ۰۹۲۱۵۴۳۰۳۸۰
۳۰ محمدمهدی اسدی ۰۹۱۷۱۰۷۵۰۲۰
۳۱ محمدجواد اسدی ۰۹۱۷۳۱۳۳۷۳۹
۳۲ مسعود حیاتی ۰۹۱۶۶۵۳۸۴۳۳
۳۳ ارسطو عابدینی ۰۹۱۲۵۲۵۶۲۴۷
۳۴ محمدرضا فضل الهی ۰۹۱۲۱۵۷۴۴۲۰
۳۵ حمید علیدوستی ۰۹۱۳۹۸۵۷۳۶۰
۳۶ سیامک مکاری ۰۹۱۱۱۷۱۷۲۰۲
۳۷ اسد سهرابی ۰۹۱۲۴۶۷۵۹۸۴
۳۸ محمود لشگری ۰۹۱۲۱۰۲۷۷۹۴
۳۹ آناهیتا عنایتی ۰۹۱۶۹۵۵۶۷۵۶
۴۰ شهرام نوشادی راد ۰۹۱۲۳۵۷۸۰۰۹
۴۱ حمید کتاوند ۰۹۱۲۱۸۲۱۳۸۱
۴۲ مهدی حق بدری ۰۹۱۲۵۰۰۲۰۰۷
۴۳ مهدی صفائیان ۰۹۱۲۱۳۱۷۳۳۱
۴۴ فرهاد لولائی ۰۹۱۲۳۷۱۳۱۶۴
۴۵ حشمت اله سیاهپوش ۰۹۱۶۹۶۷۰۱۶۳

اسامی داوران درجه ۳ چتربازی 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ خشایار تشکری ۰۹۱۲۱۰۷۶۸۵۶
۲ مصطفی پیدا ۰۹۱۲۵۷۹۰۳۱۱
۳ مرتضی قربانی ۰۹۱۹۴۲۶۶۱۰۲
۴ محسن شهسواری
   

 

دکمه بازگشت به بالا