مربیان مجاز استان مازندران

مربیان پاراگلایدر درجه ۳:

 سید کاظم هاشمی حیدری – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۱۳۰۱۱۸


اکبر مهدی تنکابنی – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۱۲۰۳۱۳


 حسین عباسقلی زاده نمینی – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۲۲۰۴


میثم پیروی – شماره تماس : ۰۹۱۱۲۱۶۸۷۹۶


شبنم حیاتی – شماره تماس : ۰۹۱۱۲۵۵۵۹۶۰


علی رضوان فیضی – شماره تماس : ۰۹۳۵۸۳۲۳۲۱۰


حسین بتیار – شماره تماس : ۰۹۳۳۷۵۴۱۶۴۴


امید رضی – شماره تماس : ۰۹۳۵۹۳۲۶۶۰۶


محمد مهدوی – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۹۵۷۵۵۲

 

دکمه بازگشت به بالا